Czech English German

logo

Obec Jiřice u Moravských Budějovic
Historie - Společenský a kulturní život obce Tisk
seznam článků
Historie
Místopis a příroda
Ochrana přírody a turistika
Ráz kraje na úsvitě dějin
Jiřice ve správě hostimské vrchnosti
Nástup moderních dějin
Život obce za okupace
Poválečný vývoj do dnešních dnů
Obecní kroniky
Společenský a kulturní život obce
Spolky a společenské organizace
Historické památky
Jiřice v literatuře
Všechny strany

 

Společenský a kulturní život obce

Školství
Základní škola v obci nikdy nebyla. Děti navštěvovaly školu v Hostimi. Zde pochází první zmínka o triviální škole z r. 1822, kdy v domě u Mayerů vedl výuku František Barouš. Nová jednopatrová školní budova tam byla postavena r. 1830. V té době školu navštěvovaly děti z Blanného, Prokopova, Boskovštejna, Jiřic a Zvěrkovic. V r. I 863 „se vyškolil" Boskovštejn, jemuž byla povolena expozitura hostimské školy a později povolila Zemská školní rada školu samostatnou. Ta byla otevřena v r. 1871. Neustále rostoucí počet žáků umocněný přiškolením Jiřic r. 1870 si vynutil stavbu nové dvoutřídní školy. Ta byla dokončena v r. 1899 a již v následujícím roce ji navštěvovalo I 13 žáků. Otevřením měšťanské školy v Jevišovicích v r. 1910 poklesl počet žáků, a tak nebylo třeba otevírat požadovanou třetí třídu na Boskovštejně. V té době na škole rovněž působil známý archeolog František Vildomec. Ve školním r. 1937/38 navštěvovalo Obecnou školu na Boskovštejně 27 žáků z Jiřic, z toho bylo 12 chlapců a 15 děvčat, 8 dětí (5chlapců a 3 dívky) navštěvovalo Měšťanskou školu v Jevišovicích a jedna dívka studovala na reálném gymnáziu v Mor. Budějovicích. Stejný počet žáků navštěvoval boskovštejnskou školu i ve školním r. 1939/40 (13 chlapců a 14 děvčat), 10 žáků (3 chlapci a 7 dívek) navštěvovalo jevišovickou měšťanku. Po druhé světové válce se výrazně snížil počet žáků a boskovštejnská škola byla znovu organizována jako jednotřídní. Citelný byl i úbytek jiřických žáků, jejichž počet poklesl např. v r. 1945/46 na 4 žáky, v r. 1951/52 na 6 žáků. V rámci administrativní centralizace školství byla v r. 1976 v Boskovštejně škola zrušena. Děti z Jiřic jezdí od té doby do Základní školy v Jevišovicích. V současné době se jedná o 4 dětí, jedna dívka studuje na víceletém Gymnáziu ve Znojmě.

Lékaři
Lékařské služby poskytoval v minulém století ranhojič v Hostimi, o němž se píše v r. 1837, a tři porodní „báby", z nichž jedna bydlela v Jiřících. V r. 1924 patřily Jiřice do zdravotního obvodu Blížkovice - Hostim a v současné době navštěvují jiřičtí občané převážně obvodního i zubního lékaře v Jevišovicích.

Politické organizace
Za první republiky působila v obci Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (tzv. agrárníci) a s ní úzce spolupracující organizace domkářů a malorolníků zvaná Domovina (od r. 1924). V čele místní organizace agrární strany stáli např. Ant. Čech, Fr. Fiala či Jan Svoboda, v čele Domoviny Jan Šalamoun.
Po druhé světové válce působila v obci KSČ a do června 1948 též Čs.sociálně demokratická strana (v čele Fr. Fiala). V současné době zde neexistuje místní organizace žádné politické strany. 

Copyright © 2022 Obec Jiřice u Moravských Budějovic. All rights reserved. Created by J.R.

Na našem webu využíváme soubory cookie, které nám pomáhají zkvalitnit naše služby. Pokračováním souhlasíte s využíváním souborů cookie na webu jiriceumb.cz. Chcete-li se dozvědět více o cookies, podívejte se na naši stránku zásad ochrany osobních údajů.

Souhlasím s využíváním souborů cookie na tomto webu