Czech English German

logo

Obec Jiřice u Moravských Budějovic
Historie - Ráz kraje na úsvitě dějin Tisk
seznam článků
Historie
Místopis a příroda
Ochrana přírody a turistika
Ráz kraje na úsvitě dějin
Jiřice ve správě hostimské vrchnosti
Nástup moderních dějin
Život obce za okupace
Poválečný vývoj do dnešních dnů
Obecní kroniky
Společenský a kulturní život obce
Spolky a společenské organizace
Historické památky
Jiřice v literatuře
Všechny strany

 

Ráz kraje na úsvitě dějin

Počátky oblasti ztrácejí se v šeru hlubokých a širých lesů, které ji od pradávna pokrývaly. Takto stručně a jasně charakterizoval Moravskobudějovicko prof. František Jech v r. 1927. Svědectví o bývalých lesích v našich končinách podávají především archeologické nálezy a další odborné výzkumy i historické prameny, např. mapy. Ještě v 16. století táhly   se podél silnice ze Znojma k Budějovicím tak husté lesy, že z rozkazu královského musely být mýceny, aby se „v nich nedali velicí a znamenití lúpežové a mordové".
Vztah člověka a přírody odrážejí i pomístní názvy, které se zde po staletí udržovaly. Patří k nim např. i Jezevčí jámy u Jiřic, jež dokládají skutečnost, že zde naši předkové chytali do vyhloubených jam jezevce, nebo názvy lesa, pole a louky Močítka, Pod Močítkama a Bahnice též v katastru naši obce.
Tyto názvy svědčí o tom. že rozlehlé a hluboké lesy byly současně velikými nádržemi vody. U některých vesnic existovalo hodně rybníku, většinou s rybími násadami. U Jiřic se v r. 1576 uvádí 5 rybníků a o jedenáct let později dokonce 7 rybníků (viz i Můllerova mapa).
Celé Moravskobudějovicko daroval král Přemysl Otakar I. své manželce Konstancii někdy po svatbě r. 1198. Postupně však byl majetek zeměpanský ztenčován a docházelo i k zakládání nových vesnic. V naší oblasti se tak snad koncem 13. stol. objevuje hrad Bukovina, dříve známý též pod názvem Bukovin a lidmi dodnes zvaný Starý Zámek, stejnojmenná osada v podhradí a vesnice Hostim a Jiřice, které tvořily hospodářské zázemí hradu a byly jeho majetkem. Písemné doklady o existenci těchto sídel se sice objevují až v 1. pol. 14. stol. (fara v Hostimi r. 1322, ves Hostim r. 1325, hrad Bukovina r. 1337 a ves Jiřice - Jehřice r. 1349), ale na základě posledních průzkumů je možno předpokládat, že minimálně hrad existoval již před rokem 1300.
V písemných pramenech se jméno Jiřice objevuje poprvé r. 1349. kdy ves „in Jerecz" drželi společně s dalším majetkem bratři Hartleb (Archleb), Jindřich a Smil z Bukoviny. Třebaže o majitelích Bukoviny před r. 1337 neexistují hodnověrné písemné doklady, nepočítáme-li falsum zakládací listiny dolnokounického kláštera hlásící se k r. 1 173, ve které se mezi svědky uvádí Hnit z Bukoviny, víme, že Bukovina byla nejstarším a jediným šlechtickým sídlem v oblasti. Hartleb (Archleb) z Bukoviny se v r. 1350 spojil se svým dalším bratrem Janem, kterému r. 1351 prodal svůj podíl na Bukovině a též dva lány v Jiřících. Jan z Bukoviny zapsal poté r. 1353 věnem 15 hřiven úroků na Hostimi a v Jiřících své manželce Anežce. Složité vlastnické vztahy mezi členy rozvětveného rodu vladyků z Bukoviny i spory s rakouským premostrátským klášterem v Perneggu o patronatni právo nad původní (nedochovanou) farou v Hostimi, které pokládali za dědictví po otci Gerhardovi, přivedly postupně na hostimské panství další majitele. Podle posledních výzkumů mohli být nejstarší známí členové rodu - Gerhard, Heřman a Konrád - bratry, podle jmen zřejmě cizího (rakouského) původu. Proto ani není divu, že se ve 14. století název Hostimi a občas i Bukoviny pončmčoval na Hesting a Puchawein. Již r. 1399 si vzal Ludvík z Bukoviny (syn Jindřicha) za spolumajitele panství Jana Krabice z Vajtmile a r. 1406 zanechal panství Janu Vilému Vajtmilnarovi ze Žerotic. Ten určil r. 1415 spolumajiteli panství své syny a jeden z nich - Ludvík z Vajtmile - zapsal v r. 1481 pustý hrad Bukovinu, tvrz, faru a ves Hostim a ves Jiřice (Jehřice) Půtovi z Lichtenburka. Lichtenburkové, kteří se stali již v r. 1464 majiteli Hostimi, tak v této oblasti rozšířili své panství. 

Copyright © 2022 Obec Jiřice u Moravských Budějovic. All rights reserved. Created by J.R.

Na našem webu využíváme soubory cookie, které nám pomáhají zkvalitnit naše služby. Pokračováním souhlasíte s využíváním souborů cookie na webu jiriceumb.cz. Chcete-li se dozvědět více o cookies, podívejte se na naši stránku zásad ochrany osobních údajů.

Souhlasím s využíváním souborů cookie na tomto webu