Czech English German

logo

Obec Jiřice u Moravských Budějovic
Historie - Ochrana přírody a turistika Tisk
seznam článků
Historie
Místopis a příroda
Ochrana přírody a turistika
Ráz kraje na úsvitě dějin
Jiřice ve správě hostimské vrchnosti
Nástup moderních dějin
Život obce za okupace
Poválečný vývoj do dnešních dnů
Obecní kroniky
Společenský a kulturní život obce
Spolky a společenské organizace
Historické památky
Jiřice v literatuře
Všechny strany

Ochrana přírody a turistika

Pahorkatinový přírodní park Jevišovka
23.12.1977 byla vyhláškou okresního úřadu zřízena Oblast klidu Jevišovka.  Rozkládala se severně od Znojma na ploše  14 340 ha a byla přibližně ohraničena obcemi Hostim (Červený mlýnek) - Rozkoš - Újezd - Ratišovice - Stupešice - Plaveč - Hl. Mašůvky - Plenkovice - Kravsko - Olbramkostel - Vranovská Ves - Pavlice - Grešlové Mýto (mlýn-hamr) - Prokopov (rybník) - silnice na Jiřice -křižovatka nad Jiřicemi - silnice na Hostim.
Podle nového zákona č.l 14 z r. 1992 o ochraně přírody a krajiny byla klidová oblast změněna na tzv. přírodní park. Osou parku je přirozený, peřejnatý tok říčky Jevišovky s břehovými porosty, místy s lesnatými svahy a s údolními loukami. Uvnitř parku leží rovněž podstatná část katastru obce Jiřice. Přírodní park Jevišovka byl zřízen k ochraně krajinných hodnot mírně zvlněné pahorkatiny kolem středního toku Jevišovky a jejích přítoků včetně Nedveky a dalších menších vodotečí. Charakteristickým rysem oblasti jsou rozsáhlé lesy s rekreačním významem. Na potocích je několik rybníčků a kolem nich se zachovaly zbytky podhorských slatinných luk. Podhorský charakter má i část porostů (např. Černý les) kolem Nedveky.

Turistická trasa z Boskovštejna přes Jiřice na Bukovinu:
Boskovštejn (Žl 26) - Jiřice 1 km - Pod Bukovinou 2.5 km (M 24) - Bukovina, zřícenina 3 km (M 24).
Obcí Jiřice prochází krátká spojka jedné z turistických tras v oblasti Jevišovicka. Po zelené značce začínající u autobusové zastávky na Boskovštejně se jde po silnici vzhůru mezi poli do Jiřic. Na rozcestí pokračuje trasa vpravo mírným stoupáním mezi j inckým i staveními. Přibližně po padesáti metrech následuje mezi staveními č.20 a 27 odbočka vlevo a po polní cestě pokračuje stezka přímo k lesu. Následuje sestup úžlabinou do údolí a po odbočce vpravo vede cesta podél potoka Nedveky. Po kamenech a kulacích potok přejdeme a po sto metrech se na rozcestí Pod Bukovinou napojíme na modrou stezku z Jevišovic do Příštpa, která sem přichází z protisměru. Zatočíme vlevo a po modré značce stoupáme pěšinou až ke zříceninám hradu Bukovina (Starý Zámek). V následujícím období mladší doby kamenné (6000-4000 př.n.l.) je již pravěké osídlení doloženo na katastrech více než 60 obcí Moravskobudějovicka a dokládaje množství nálezů broušené i štípané industrie. Na základě povrchových průzkumů byla taková sídliště zjištěna i v katastru Jiřic. Na jednom z nich, které patřilo lidu kultury s lineární keramikou, bylo objeveno hranolovité kamenné kladivo, další dvě (zjištěná v trati Bahnice) pak kultuře s moravskou malovanou keramikou. Tyto Palliardiho nálezy jsou dnes uloženy v Moravském zemském muzeu v Brně. Severozápadně od obce bylo Františkem Vildomcem v r. 1927 zjištěno sídliště kultury zvoncových pohárů z období pozdní doby kamenné (4000-1900 př.n.l.), ale nálezy nejsou příliš výrazné. 

Copyright © 2022 Obec Jiřice u Moravských Budějovic. All rights reserved. Created by J.R.

Na našem webu využíváme soubory cookie, které nám pomáhají zkvalitnit naše služby. Pokračováním souhlasíte s využíváním souborů cookie na webu jiriceumb.cz. Chcete-li se dozvědět více o cookies, podívejte se na naši stránku zásad ochrany osobních údajů.

Souhlasím s využíváním souborů cookie na tomto webu