Czech English German

logo

Obec Jiřice u Moravských Budějovic
Historie - Obecní kroniky Tisk
seznam článků
Historie
Místopis a příroda
Ochrana přírody a turistika
Ráz kraje na úsvitě dějin
Jiřice ve správě hostimské vrchnosti
Nástup moderních dějin
Život obce za okupace
Poválečný vývoj do dnešních dnů
Obecní kroniky
Společenský a kulturní život obce
Spolky a společenské organizace
Historické památky
Jiřice v literatuře
Všechny strany

Obecní kroniky

Na založení obecní kroniky se usneslo obecní zastupitelstvo 6.6.1925. Prvním kronikářem byl jmenován František Svoboda, nar. 17.11.1894, který provedl popis obce podle čísel a pramenů získaných v r. 1925. Druhým kronikářem se stal v r. 1929 Bohuslav Němec, č.1. Třetím kronikářem byl ustanoven v r. 1933 Jan Svoboda. Čtvrtým kronikářem se stal Adolf Ramach, řídící učitel na Boskovštejně, který bydlel v Jiřících na č.p.6. Pátým kronikářem se stal Stanislav Šalamoun, nar. r. 1920. Jeho zápisy jsou posledními v kronice obce pro léta 1925-1945. Šestým kronikářem byla ustavena Marie Čechová, č.p.8. V r. 1981 byla založena nová kronika. Bylo provedeno popsání a osazení jednotlivých popisných čísel. Dále byla zpracována ve spolupráci Vladimíra Němce a Františka Vybírala fotodokumentace obce a popisných čísel. Sedmým kronikářem se stal František Vybíral, nar. 20.7.1935. Zpracovaný materiál zapisuje do kroniky Božena Anšlágová. 

Copyright © 2022 Obec Jiřice u Moravských Budějovic. All rights reserved. Created by J.R.

Na našem webu využíváme soubory cookie, které nám pomáhají zkvalitnit naše služby. Pokračováním souhlasíte s využíváním souborů cookie na webu jiriceumb.cz. Chcete-li se dozvědět více o cookies, podívejte se na naši stránku zásad ochrany osobních údajů.

Souhlasím s využíváním souborů cookie na tomto webu